Main content

Afspraak

De dermatologen beoordelen uw verwijzing en bekijken binnen wat voor termijn u gezien moet worden.

Bereikbaarheid polikliniek Zeeland
Wij zijn van 08.00 uur ’s ochtends tot 13.00 uur ‘s middags bereikbaar.
Hierna zijn wij tot 17.00 uur alleen bereikbaar voor spoedgevallen en intercollegiaal overleg.
In de middag zijn wij digitaal te bereiken middels het e-mailadres: dermateam@bravis.nl.
Vermeld hierbij duidelijk uw naam en geboortedatum.

Openingstijden Zeeland
Onze polikliniek in Middelburg is dagelijks geopend van 8:00 uur tot 16:45 uur.
In Zierikzee zijn we niet dagelijks aanwezig. Neem voor de openingstijden van deze vestigingen contact met ons op.

MRSA vragen
- Bent u MRSA-positief?
- Bent u partner, huisgenoot of verzorgende/mantelzorger van iemand die MRSA positief is?
- Bent u reeds behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis?
- Woont/werkt u daar waar bedrijfsmatig varkens, vleeskalveren of vleeskuikens worden gehouden?
- Verbleef u de afgelopen 2 maanden in een zorginstelling met een MRSA/BRMO uitbraak?
Indien u een vraag met JA kunt beantwoorden, geef dit dan telefonisch aan ons door.

Belafspraak
Wij werken veel met telefonische consulten. Dat houdt in dat de dermatoloog u belt om bijvoorbeeld een uitslag door te geven. Het tijdstip van uw telefonische consult, die in uw e-mail of brief is weergegeven, is NIET leidend. Dit betekent dus dat de dermatoloog u de hele dag door kan bellen. Indien de arts u eerder niet heeft kunnen bereiken, probeert hij/zij het nogmaals omstreeks de tijd die in uw e-mail of brief staat.

Algemene informatie over uw afspraak
U bezoekt binnenkort de polikliniek dermatologie van dermaTeam Zeeland/Bravis ziekenhuis. Onderstaande informatie is voor u van belang.

DermaTeam is organisatorisch verbonden aan het Bravis Ziekenhuis onder de Bravis Zorg B.V. als Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland BV. Het patiëntenportaal, inclusief uw medisch dossier van dermaTeam worden dan ook opgeslagen in de systemen van het Bravis Ziekenhuis.

 1. Komt de afspraakdatum niet uit? U kunt deze telefonisch wijzigen tot 13:00 uur of via mijn dermaTeam .

 2. Neem bij elke afspraak een geldig legitimatiebewijs mee (een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) en een over-zicht van de medicijnen die u gebruikt.

 3. Wij werken op afspraak. Zorg dat u tijdig aanwezig bent. Meld uw komst in het Bravis Ziekenhuis via de aanmeldzuil of in Zeeland bij de secretaresse. Als u te laat komt lukt het niet altijd om u alsnog te helpen. We maken in dat geval een nieuwe afspraak.

 4. Indien u meer dan 1 probleem heeft, is soms een nieuwe afspraak nodig voor de behandeling van uw overige klacht(en).

 5. De dermatologen werken samen met basisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundi-gen en doktersassistenten. Het kan zijn dat u (mede) door hen wordt geholpen. Onze polikliniek leidt ook co-assistenten op. Dit zijn studenten in de laatste fase van hun artsop-leiding. Indien u bezwaar heeft tegen hun aanwezigheid of u heeft specifieke wensen t.a.v. uw behandelaar dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat.

 6. Voor uw bezoek is 10 minuten ingepland. Verrichtingen en bijzondere spreekuren zijn qua tijd anders van opzet.

 7. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen niet alleen komen. Zijn moeten een wettelijk vertegenwoor-diger (ouder/voogd) bij zich hebben. Kinderen van 12-15 jaar kunnen in sommige gevallen wel zelfstandig komen voor eventuele vervolgbezoeken.

 8. Tijdens een consult vindt doorgaans een lichamelijk onderzoek plaats. U kunt de vraag krijgen om u gedeeltelijk of geheel te ontkleden. Uw huid wordt nauwkeurig bekeken en soms wordt er aan de huid gevoeld. Sommige mensen ervaren dat als onprettig. Geef dit van tevoren aan bij uw behandelaar, wij houden daar dan rekening mee.

 9. In sommige gevallen worden foto’s gemaakt van uw huidafwijkingen. Deze zijn bedoeld voor uw eigen dossier. Ze tonen het verloop van de afwijking of het resultaat van de behandeling. We gebruiken de foto’s binnen het ziekenhuis soms tijdens een overleg over uw huidaandoening en/of behandeling. We gebruiken ze zonder uw toestemming niet voor andere doeleinden.

 10. Na uw bezoek maken we vervolgafspraken, plannen we behandelingen in of sluiten we de con-sultatie af. Over de behandeling van uw aandoening en de vergoeding hiervan, zijn afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar. Hierover wordt u naar beste weten geïnformeerd. De eerste afspraak wordt altijd vergoed, mits u een verwijzing heeft. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico van uw zorgverzekering.

 11. Uw hoofdbehandelaar is de arts of verpleegkundig specialist die u bij uw eerste afspraak heeft gezien. Uw behandelaar kan tijdelijk of blijvend wisselen. Ook kunt u worden opgevolgd op een ‘thema spreekuur’ (zoals het huidkanker- of spataderspreekuur). Hier zijn meerdere behan-delaars bij betrokken.

 12. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u vragen, stel ze gerust. Heeft u een minder goede ervaring, bespreek het met ons. Bent u tevreden, ook dat horen wij graag! U kunt desgewenst een TIP-TOP kaart invullen voor verbeterpunten en complimenten. U vindt deze kaarten bij de balie.

Meer informatie m.b.t. vergoeding van uw afspraak kunt u hier vinden. Inzien wanneer u een afspraak heeft? Klik hier.

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.