Main content

Afspraak

Door alle voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben, is de omgeving van dermaTeam veilig en zijn we weer volledig open volgens de nieuwe richtlijnen. Met elkaar houden we ons goed aan alle regels. Zo kunnen we u veilige en verantwoorde zorg bieden. Wilt u zo dicht mogelijk tegen het tijdstip van uw afspraak komen?

De dermatologen bepalen of een afspraak op de polikliniek noodzakelijk is of dat uw afspraak telefonisch of via een webcamconsult gedaan kan worden.
Het aantal patiënten dat tegelijkertijd aanwezig is op onze polikliniek is verlaagd door het nemen van o.a. de volgende maatregelen:
• Triage verwijzingen.
• Indien mogelijk consulten telefonisch of met webcamconsult.

Heeft u klachten?
Heeft u verkoudheidsklachten (hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts? Neemt u dan uiterlijk een dag voor uw afspraak telefonisch contact met ons op. We bekijken dan samen met u of uw afspraak door kan gaan of dat we uw afspraak verzetten.

Begeleiding
Wij willen u vragen zoveel mogelijk alleen naar onze polikliniek te komen. Tijdens uw afspraak kunt u eventueel iemand via de telefoon mee laten luisteren. Mocht u een begeleider nodig hebben, dan verzoeken we deze buiten of in de auto te wachten. Is deze persoon verkouden (hoesten of benauwdheidklachten), wilt u dan iemand anders vragen u naar ons te begeleiden? Als u door omstandigheden echt niet alleen kunt komen, neemt u dan contact met ons op.

Het gebruik van mondneusmaskers
DermaTeam volgt het dwingende advies van de overheid. Vanaf 6 oktober draagt iedereen een mondneuskapje in de publieke ruimtes: patienten, bezoekers en medewerkers. Komt u naar demaTeam, brengt u dan uw eigen mondkapje mee. Indien nodig krijgt u bij binnenkomst een masker van ons aangereikt. Wij verzoeken u dringend het mondneusmasker tijdens uw gehele verblijf binnen dermaTeam te dragen, totdat een medewerker u andere instructies geeft. Onze baliemedewerkers achter het spatscherm hoeven geen mondneusmasker te dragen, enkel in de publieke ruimtes.

Getroffen maatregelen op de polikliniek
• Bij binnenkomst vragen wij u de handen te desinfecteren.
• De wachtkamers zijn ingericht met 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen.
• Het aantal consulten wordt gepland rekening houdend met de beschikbare ruimte in de wachtkamer.

Pas zelf de algemene hygiëneregels toe
• Was regelmatig uw handen met water en zeep. Er zijn binnen dermaTeam dispensers met handalcohol aanwezig.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Gebruik wegwerpzakdoekjes.

Algemene informatie over uw afspraak
U bezoekt binnenkort de polikliniek dermatologie van dermaTeam Zeeland/Bravis ziekenhuis. Onderstaande informatie is voor u van belang.

DermaTeam is organisatorisch verbonden aan het Bravis Ziekenhuis onder de Bravis Zorg B.V. als Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland BV. Het patiëntenportaal, inclusief uw medisch dossier van dermaTeam worden dan ook opgeslagen in de systemen van het Bravis Ziekenhuis.

 1. Komt de afspraakdatum niet uit? U kunt deze telefonisch wijzigen of via mijn dermaTeam .

 2. Neem een geldig legitimatiebewijs mee (een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) en een over-zicht van de medicijnen die u gebruikt.

 3. Wij werken op afspraak. Zorg dat u tijdig aanwezig bent. Meld uw komst in het Bravis Ziekenhuis via de aanmeldzuil of in Zeeland bij de secretaresse. Als u te laat komt lukt het niet altijd om u alsnog te helpen. We maken in dat geval een nieuwe afspraak.

 4. Indien u meer dan 1 probleem heeft, is soms een nieuwe afspraak nodig voor de behandeling van uw overige klacht(en).

 5. De dermatologen werken samen met basisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundi-gen en doktersassistenten. Het kan zijn dat u (mede) door hen wordt geholpen. Onze polikliniek leidt ook co-assistenten op. Dit zijn studenten in de laatste fase van hun artsop-leiding. Indien u bezwaar heeft tegen hun aanwezigheid of u heeft specifieke wensen t.a.v. uw behandelaar dan kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat.

 6. Voor uw bezoek is 10 minuten ingepland. Verrichtingen en bijzondere spreekuren zijn qua tijd anders van opzet.

 7. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen niet alleen komen. Zijn moeten een wettelijk vertegenwoor-diger (ouder/voogd) bij zich hebben. Kinderen van 12-15 jaar kunnen in sommige gevallen wel zelfstandig komen voor eventuele vervolgbezoeken.

 8. Tijdens een consult vindt doorgaans een lichamelijk onderzoek plaats. U kunt de vraag krijgen om u gedeeltelijk of geheel te ontkleden. Uw huid wordt nauwkeurig bekeken en soms wordt er aan de huid gevoeld. Sommige mensen ervaren dat als onprettig. Geef dit van tevoren aan bij uw behandelaar, wij houden daar dan rekening mee.

 9. In sommige gevallen worden foto’s gemaakt van uw huidafwijkingen. Deze zijn bedoeld voor uw eigen dossier. Ze tonen het verloop van de afwijking of het resultaat van de behandeling. We gebruiken de foto’s binnen het ziekenhuis soms tijdens een overleg over uw huidaandoening en/of behandeling. We gebruiken ze zonder uw toestemming niet voor andere doeleinden.

 10. Na uw bezoek maken we vervolgafspraken, plannen we behandelingen in of sluiten we de con-sultatie af. Over de behandeling van uw aandoening en de vergoeding hiervan, zijn afspraken gemaakt met uw zorgverzekeraar. Hierover wordt u naar beste weten geïnformeerd. De eerste afspraak wordt altijd vergoed, mits u een verwijzing heeft. Wel dient u rekening te houden met het eigen risico van uw zorgverzekering.

 11. Uw hoofdbehandelaar is de arts of verpleegkundig specialist die u bij uw eerste afspraak heeft gezien. Uw behandelaar kan tijdelijk of blijvend wisselen. Ook kunt u worden opgevolgd op een ‘thema spreekuur’ (zoals het huidkanker- of spataderspreekuur). Hier zijn meerdere behan-delaars bij betrokken.

 12. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u vragen, stel ze gerust. Heeft u een minder goede ervaring, bespreek het met ons. Bent u tevreden, ook dat horen wij graag! U kunt desgewenst een TIP-TOP kaart invullen voor verbeterpunten en complimenten. U vindt deze kaarten bij de balie.

Meer informatie m.b.t. vergoeding van uw afspraak kunt u hier vinden.

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.