Main content

Overmatig zweten: Miradry

Mijn anti-transpirant moest ik netjes elke ochtend gebruiken. Deed ik dat niet, dan had ik binnen het uur natte oksels. Dankzij miraDry ben ik daar nu vanaf!

De medische term voor overmatig zweten of transpireren is hyperhidrosis. De gebieden waar hyperhidrosis het meest voorkomt zijn de oksels, het gezicht, de handpalmen en de voetzolen.

dermaTeam overmatig zweten

(Overmatig) zweten

De medische term voor overmatig zweten of transpireren is hyperhidrosis. De gebieden waar hyperhidrosis het meest voorkomt zijn de oksels, het gezicht, de handpalmen en de voetzolen. Zweten is een normale lichaamsfunctie, waarmee overmatige warmte aan het lichaam wordt onttrokken. Door verdamping van het zweet wordt de huid afgekoeld. Het zweten neemt toe bij lichamelijke inspanning, emoties of bij het eten van sterk gekruid voedsel. Bij sommige mensen is de zweetproductie zo hoog dat men hiervan hinder ondervindt in het dagelijkse leven. De gebieden waar hyperhidrosis het meest voorkomt zijn de oksels, het gezicht, de handpalmen en de voetzolen.

De oorzaak van hyperhidrosis is meestal niet bekend. Men spreekt dan van idiopathische hyperhidrosis. Waarschijnlijk ontstaat de prikkel om te gaan zweten in de hersenen. De gebruikelijke behandelingen tegen overmatig zweten zijn:

  • Aluminiumhoudende cremes en oplossingen: deze worden op de huid aangebracht. Deze behandeling is eenvoudig maar het effect is sterk wisselend.
  • Lontoforese: Bij deze techniek wordt in speciaal ontwikkelde apparatuur een electrische stroom door een bakje met kraanwater geleid. Door de handen of voeten gedurende enige tijd in dit bakje te houden wordt (waarschijnlijk) het zweetkanaaltje tijdelijk afgesloten. Het effect houdt enkele dagen aan. De therapie is thuis goed uit te voeren, maar is in de praktijk alleen geschikt voor de handen en voeten.

Als deze behandelingen van huisarts of dermatoloog niet (meer) helpen zijn er nog twee behandelmogelijkheden namelijk miraDry en Botox.

Behandeling met Botox

Botuline toxine (botox) blokkeert de zweetafscheiding. Het is een stof dat geproduceerd wordt door de bacterie Clostridium botulinum. Dit eiwit blokkeert de prikkeloverdracht bij de overgang van zenuw naar spier en bij de overgang van zenuw naar zweetklier. Door de zenuwblokkade houden de zweetklieren op met het aanmaken van zweet. Botulinetoxine wordt met kleine injecties in de huid gespoten op de plaatsen waar sprake is van hyperhidrosis. Het effect is tijdelijk, na 3-6 maanden is het uitgewerkt en zal de behandeling herhaald moeten worden.

Botox heeft als geneesmiddel twee effecten:

  • Het blokkeert de werking van zenuwen die de zweetklieren prikkelen, waardoor voorkomen wordt dat de klieren zweet produceren.
  • Het blokkeert de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren, waardoor de werking van de spieren afneemt of stil komt te liggen.

In principe kan de botuline-toxine worden toegepast aan de handpalmen, de voetzolen en de oksels. In de praktijk blijkt de behandeling vooral geschikt voor overmatig zweten in de oksels.

Behandeling van de oksels is nauwelijks pijnlijk en het effect houdt relatief lang aan. Behandeling van voeten en handen is meestal zo pijnlijk dat speciale verdovingstechnieken nodig zijn. De werking houdt aan de handpalmen en de voetzolen ook meestal niet erg lang aan.

Werkwijze Botox

Een dag van tevoren scheert U de okselbeharing weg. In de kliniek wordt een jodium-zetmeel test uitgevoerd. In de okselholten wordt een jodiumoplossing aangebracht die even moet drogen. Vervolgens wordt zetmeel over de jodium gepoederd. Waar de huid zweet produceert kleurt de zetmeel nu zwart. Zo kan de arts precies het huidgebiedje afbakenen dat behandeld moet worden.

In het gemarkeerde huidgebied wordt op gelijkmatige afstanden een kleine hoeveelheid botuline-toxine oplossing met een fijn naaltje zeer oppervlakkig in de huid gespoten.

De behandeling is nu voltooid. Wanneer U de behandeling voor de eerste keer onderging zal de behandelend arts U waarschijnlijk vragen om na enkele weken langs te komen voor controle om het effect te meten door de jodium-zetmeel test nog eens te herhalen.

Na de behandeling met Botox

Botuline-toxine is een buitengewoon veilig geneesmiddel. Botuline-toxine beïnvloedt de zenuwuiteinden die gevoelig zijn voor aanraking of pijn niet, maar als het in contact komt met zenuwen die spieren bedienen, wordt de werking hiervan ook tijdelijk geremd. Deze bijwerking komt maar zeer zelden voor.

Sommige mensen die behandeld zijn met botuline-toxine hebben ervaren dat de zweetproductie elders op de huid iets toeneemt. Dit wordt ‘compensatoir zweten’ genoemd. Dit effect is zeldzaam, meestal licht en van voorbijgaande aard. Botuline-toxine therapie wordt niet toegepast bij zwangere vrouwen.

Behandeling met MiraDry

miraDry is een nieuwe en permanente behandeling van okselzweten. Deze behandeling wordt al sinds 2011 in de Verenigde Staten toegepast en behoort daar tot de behandelingen met de hoogste patiënt tevredenheidsscore. Bij deze behandeling worden onder lokale verdoving de zweetkliertjes in de oksels middels electromagnetische straling vernietigd. Deze zweetklieren kunnen zich niet meer herstellen en verdwijnen uiteindelijk. Hierdoor treedt een permanente zweet reductie op.

Werkwijze MiraDry

U moet uw oksels 4-6 dagen voor de behandeling geschoren hebben. Neem makkelijk zittende kleding mee, liefst zonder mouwen, die makkelijk te reinigen is. Na het ontsmetten van de huid zal een tijdelijke (enkele uren) tatoeage worden aangebracht op beide oksels. Aan de hand van deze tatoeage is het mogelijk om zeer secuur en volgens protocol te verdoven en te behandelen.

U krijgt vervolgens meerdere kleine injecties met lokale verdovingsvloeistof. Vervolgens kan er worden behandeld met de miraDry. De hele behandeling zal afhankelijk van de uitgebreidheid zo tussen de 45-75 minuten duren. Na de behandeling wordt er gekoeld met een icepack.

Na de behandeling met MiraDry

Direct na de behandeling kan de huid rood en gezwollen zijn. Het is belangrijk om de huid goed te blijven koelen met een icepack gewikkeld in een doek of sok. De huid mag niet direct in contact komen met de icepack.

De dagen na de behandeling kan de huid nog verder zwellen en soms zelfs een forse roodpaarse verkleuring vertonen. Deze zwellingen kunnen soms wel enkele weken aanhouden. Dit kan dan ook bewegingsbeperking tot gevolg hebben. Belangrijk is het koelen zeker 2-3 dagen na de behandeling voort te zetten.

Het is verstandig om na de behandeling gedurende enkele dagen een ontstekingsremmende pijnstiller zoals ibuprofen of naproxen te gebruiken. Dit vermindert de klachten en het ontstaan van zwellingen. De meeste patiënten merken direct na de behandeling dat het zweten verminderd is. Ca 50% is met 1 behandeling klachten vrij, ca 50% heeft een tweede behandeling nodig.

Bijwerkingen van MiraDry

Aangezien er met veel energie het niveau van de zweetklieren in de oksels behandeld wordt, kan het soms gebeuren dat omliggende weefsels ook beschadigd raken. Aan de huid geeft dit vaak roodheid en zwelling. Het koelen van de huid verminderd dit aanzienlijk in combinatie met een ontstekingsremmende pijnstiller als ibuprofen of naproxen.

Het is mogelijk dat u voor langere tijd kleine bultjes of zwellinkjes onder de huid kunt voelen, en donkere verkleuring van de huid ziet.

Soms kan er ook tijdelijke beschadiging van zenuwtjes plaats vinden die in de buurt lopen. Dit kan tijdelijke klachten van veranderd gevoel van de huid geven. Soms treedt er ook tinteling in de armen/vingers of krachtsverlies op. Als u hier last van heeft, meldt dit dan aan uw behandelend arts.

Lees hier het hele verhaal van Irene en andere miraDry patiënten

Werkwijze

Indien u belangstelling heeft voor deze behandeling in onze kliniek kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek met een van onze dermatologen. De dermatoloog kan uw huid dan beoordelen en u van deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar advies voorzien.

Meer informatie

Het is ons streven cliënten volledig te informeren over alle mogelijkheden van de behandeling. Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, zowel voor, tijdens als na de behandeling. Tevredenheid van de cliënt staat voorop!

Stel uw vraag via huidlaser@dermateam.nl of bel tijdens kantooruren op telefoon 0164 263822

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.