Main content

Tatoeage verwijdering

Spijt van uw tatoeage? Verwijdering van ongewenste tatoeages kan middels onze nieuwste multipulse Pico Pigmentlaser. Deze is vooral geschikt voor zowel zwarte en blauwe tatoeages.

Tatoeage pigment 'verpulveren'

Het pigment dat met de tatoeage in de huid is gebracht bestaat uit grote brokstukken die niet door het lichaam opgeruimd kunnen worden. Met de Laser worden deze brokstukjes verpulverd zodat het lichaam het pigment wel kan opruimen. In de regel zijn meerdere behandelingen nodig. Met iedere behandeling verdwijnt er meer pigment en bleekt de tatoeage verder op.

In de meeste gevallen verdwijnt de tatoeage spoorloos. In sommige gevallen blijft toch nog een (vage) schaduw van de oorspronkelijke tatoeage zichtbaar. In zijn algemeenheid geldt dat hoe meer behandelingen worden uitgevoerd, hoe meer de tatoeage zal vervagen.

Soms zijn 3 behandelingen al voldoende voor een cosmetisch acceptabel resultaat, soms is na vele behandelingen nog rest-pigment aanwezig dat door sommigen als cosmetisch storend kan worden ervaren. Het aantal behandelingen is afhankelijk van onder meer

  • De kleur van het pigment.
  • De soort tatoeagekleurstof die is gebruikt.
  • Het feit of de tatoeage door een amateur of een professional is aangebracht.
  • De tijd dat de tatoeage al in de huid zit.
  • De huid zelf.

Wanneer het pigment door de laser is verpulverd en door het eigen lichaam is opgeruimd, is het pigment definitief uit de huid verdwenen. Gemiddeld zijn 5 tot 10 behandelingen , met tussenposen van 3-6 weken, nodig voor een goed cosmetisch resultaat.

Behandeling met de multipulse pico Pigment Laser

De Pigment laser is een niet invasieve laser die ontwikkeld is om ongewenst tatoeage pigment uit de huid te verwijderen. De Pigment laser is in staat om zwarte, donkergrijze en donkerblauwe tatoeages te behandelen.

De Pigment laser zendt een krachtige, zeer zuivere lichtbundel uit. De energie van deze laserstraal wordt in het tatoeagepigment omgezet in warmte, waardoor de pigmentdeeltjes uit elkaar vallen. Deze pigmentdeeltjes worden dan vervolgens door het lichaam opgeruimd.

Per laserschot wordt 15-20 vierkante millimeter ineens behandeld. De totale oppervlakte die per keer met de laser kan worden behandeld is gebonden aan een maximum van ca. 70 cm2.

Is deze behandeling pijnlijk?

De laserschoten worden door de meesten ervaren als een ‘elastiekje dat tegen de huid geschoten wordt’. Verdoving is daarom niet nodig. De behandeling wordt meestal goed verdragen, ook als er grotere gebieden tegelijk behandeld worden.

Na de behandeling

Wanneer de laserbehandeling heeft plaatsgevonden kunnen kleine blaartjes ontstaan. Om te voorkomen dat deze infecteren, wordt na laserbehandeling de tatoeage behandeld met een antibiotische zalf (zilversulfadiazine-zalf). Het is verstandig deze zalf ook thuis gedurende 7 dagen 2 maal per dag op de behandelde huid aan te brengen.

Het is verstandig om de felle zon gedurende enige weken voor en na de laserbehandeling te vermijden. Een door de gebruinde huid heeft meer kans op de genoemde bijwerkingen. Gebruik steeds een goede zonnebrandcreme. De zonnebank dient u tot een maand na de laatste behandelsessie niet te gebruiken. Er zijn verder geen beperkingen na de behandeling.

Bijwerkingen

De belangrijkste bijwerking die mogelijk is, is een lichter worden van de huid (hypopigmentatie). Deze is doorgaans van voorbijgaande aard. Soms wordt de huid ter plaatse juist iets donkerder (hyperpigmentatie). Ook hyperpigmentatie is in principe een voorbijgaand probleem.

Een zeldzamer bijwerking is littekenvorming. Dit wordt vooral gezien als de huid te sterk wordt verwarmd door het (door de laser) verhitte pigment. Ook infecties van de huid kunnen aanleiding geven tot littekenvorming. Littekenvorming kan niet in alle gevallen voorzien of voorkomen worden en is helaas blijvend van aard.

Uit recent onderzoek aan de Universiteit van Regensburg blijkt dat bij de Laserbehandeling van ongewenste tatoeages giftige en mogelijk kankerverwekkende stoffen in kleine hoeveelheden uit de tatoeageinkten kunnen vrijkomen. Het is niet duidelijk of deze stoffen op de lange termijn het lichaam schade kunnen berokkenen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is bezig met een uitgebreid vervolgonderzoek. Laserbehandeling van ongewenste tatoeages worden al sinds de jaren 80 verricht en gedurende deze periode zijn in de wetenschappelijke literatuur geen schadelijke bijwerkingen ten gevolge van het vrijkomen van deze stoffen gemeld.

Werkwijze

Indien u belangstelling heeft voor deze behandeling in onze kliniek kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek met een van onze huidtherpeuten. De huidtherapeute kan uw huid dan beoordelen en u van deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar advies voorzien.

Meer informatie

Het is ons streven cliënten volledig te informeren over alle mogelijkheden van de behandeling. Onze medewerkers zijn altijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, zowel voor, tijdens als na de behandeling. Tevredenheid van de cliënt staat voorop!

Stel uw vraag via huidlaser@dermateam.nl of bel tijdens kantooruren op telefoon 0164 263822

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.