Main content

Aangepaste patiëntzorg poliklinieken i.v.m. coronavirus

nieuws: woensdag 22/04/2020 om 9:15 uur

Door alle voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben, is de omgeving van dermaTeam veilig en kunnen we de zorg stapsgewijs opschalen volgens de nieuwe richtlijnen.

De dermatologen bepalen of een afspraak op de polikliniek noodzakelijk is of dat uw afspraak uitgesteld, telefonisch of via een webcamconsult gedaan kan worden.
Het aantal patiënten dat tegelijkertijd aanwezig is op onze polikliniek is verlaagd door het nemen van o.a. de volgende maatregelen:
• Triage verwijzingen, spoedpatiënten worden uiteraard op korte termijn gezien.
• Zoveel mogelijk consulten telefonisch of met webcamconsult.
• Uitstellen van cosmetiek.
• Deels uitstellen van ingrepen, operaties en endoveneuze laser.

We merken dat patienten die eind mei en in de maand juni een afspraak hebben staan zelf bellen om informatie over de afspraak. Hier hebben we momenteel helaas geen antwoord op. Dit brengt extra werkdruk met zich mee. Daarom het vriendelijke verzoek om af te wachten tot u bericht krijgt van ons per mail, telefonisch of per post. De uitgestelde zorg is immers ook onze zorg.

Gaat uw afspraak wel door?
Door alle voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben, is de omgeving van dermaTeam veilig en kunnen we de zorg stapsgewijs opschalen volgens de nieuwe richtlijnen. Met elkaar houden we ons goed aan alle regels. Zo kunnen we u veilige en verantwoorde zorg bieden. Wilt u zo dicht mogelijk tegen het tijdstip van uw afspraak komen? We zullen u een dag voor uw afspraak bellen om te vragen of u verkoudheidsklachten heeft, het kan zijn dat wij met anoniem nummer bellen.

Heeft u klachten?
Heeft u verkoudheidsklachten (hoesten of benauwdheid) al dan niet met koorts? Neemt u dan uiterlijk een dag voor uw afspraak telefonisch contact met ons op. We bekijken dan samen met u of uw afspraak door kan gaan of dat we uw afspraak verzetten.

Begeleiding
Wij willen u vragen zoveel mogelijk alleen naar onze polikliniek te komen. Tijdens uw afspraak kunt u eventueel iemand via de telefoon mee laten luisteren. Mocht u een begeleider nodig hebben, dan verzoeken we deze buiten of in de auto te wachten. Is deze persoon verkouden (hoesten of benauwdheidklachten), wilt u dan iemand anders vragen u naar ons te begeleiden? Als u door omstandigheden echt niet alleen kunt komen, neemt u dan contact met ons op.

Getroffen maatregelen op de polikliniek
• Bij binnenkomst vragen wij u de handen te desinfecteren.
• De wachtkamers zijn ingericht met 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen.
• Het aantal consulten wordt gepland rekening houdend met de beschikbare ruimte in de wachtkamer.

Helaas zal onze wachttijd oplopen door alle uitgestelde zorg. Wij hopen op uw begrip.