Main content

dermaTeam Zeeland behaalt opnieuw ZKN-keurmerk

nieuws: zondag 20/11/2022 om 11:26 uur

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de brancheorganisatie voor zelfstandige klinieken in Nederland. Zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC's) als klinieken die niet-verzekerde zorg verrichten zijn aangesloten bij ZKN. ZKN waarborgt de kwaliteit van de aangesloten klinieken.

Doelstelling ZKN:

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft als doelstelling om de kwaliteit van de medische behandelingen, geleverd door zelfstandige klinieken te bevorderen en inzichtelijk te maken voor iedere patiënt in Nederland.

ZKN-keurmerk:

Om u als patiënt of cliënt betrouwbare en optimale kwaliteit van medische zorg te bieden heeft ZKN, in samenwerking met een onafhankelijk certificeringinstituut, een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Met het ZKN-keurmerk ziet ZKN erop toe dat de kwaliteit van de klinieken op een hoog peil staat en blijft staan. De klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen.

dermaTeam Zeeland

De kwaliteit op de locaties in Zeeland voldeed al aan onze eigen strenge normen voor betrouwbare en optimale kwaliteit. Met het opnieuw behalen van het ZKN-keurmerk is dit alleen maar onderstreept.