Main content

dermaTeam Research

Dermateam heeft een eigen wetenschappelijke afdeling voor dermatologische research om in de toekomst nog betere zorg voor huidziekten te kunnen leveren.

Dermateam Research houdt zich bezig met medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit kunnen onderzoeken zijn waarbij een nieuw geneesmiddel wordt onderzocht. Daarnaast volgen wij een aantal patiënten op in onderzoeksverband die bestaande geneesmiddelen gebruiken voor een huidaandoening met als doel meer kennis op te doen over het geneesmiddel. U kunt door onze dermatologen gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek. Deelname is uiteraard vrijwillig.

Voor informatie over dermaTeam Research kunt U contact opnemen met Dr. M. Tjioe of Dr. E. van der Voort.

Voor onderstaande onderzoeken is de aanmelding open.
Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling per email: dermateamresearch@bravis.nl

Eczeem

Er zijn een aantal studies naar de werkzaamheid en veiligheid van nieuwe middelen voor de behandeling van matig tot ernstig eczeem.

Deelnemerscategorie

Wij zoeken adolescenten (tussen de 12 en 17 jaar) en volwassenen (≥ 18 jaar) met matig tot ernstig eczeem die onvoldoende reageren op hormoonzalven.

De onderzoeken

Alle onderzoeken hebben als voornaamste doel om de werkzaamheid en veiligheid van de nieuwe middelen te onderzoeken bij patiënten met matig tot ernstig eczeem. Dit nieuwe middel kan bestaan uit tabletten die dagelijks ingenomen moeten worden of uit onderhuidse injecties die eens per 2 weken door de onderzoekers worden toegediend. De onderzochte middelen worden soms vergeleken met een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof.

Planning

De duur van de studies varieert van 6 maanden tot 1 jaar. Een studie begint altijd met een (telefonische) informatiegesprek en een beoordeling van de algehele gezondheid middels een geschiktheidsonderzoek. Bij dit onderzoek wordt er beoordeeld of deelname aan het onderzoek mogelijk is. Daarna start de behandelperiode, waarbij de patiënt regelmatig terug wordt gezien op de polikliniek. Dit kan eens per twee weken tot eens per drie maanden zijn, afhankelijk van het type onderzoek. Bij een bezoek vult de patiënt een aantal vragenlijsten in, de mate van eczeem wordt gescoord door de onderzoeker en in de meeste gevallen wordt bloedonderzoek verricht. Bij deze bezoeken wordt de studiemedicatie of placebo verstrekt.

Prurigo nodularis

Een studie onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van een nieuw middel voor de behandeling van prurigo nodularis, dit is een aandoening met hevige jeukende bulten.

Deelnemerscategorie

Wij zoeken volwassenen (≥ 18 jaar) met prurigo nodularis, langer dan 3 maanden bestaand.

De onderzoeken

Het onderzoek heeft als doel om de werkzaamheid en veiligheid van het nieuwe middel te vergelijken met een placebo voor patiënten met prurigo nodularis. Dit nieuwe middel is een crème.

Planning

De duur van de studie is 1 jaar. De studie begint met een informatiegesprek en een beoordeling van de algehele gezondheid. Dit vindt plaats middels een geschiktheidsonderzoek, waarbij wordt beoordeeld of deelname mogelijk is. Daarna start de behandelperiode, waarbij de patiënt doorgaans eens per twee weken tot eens per maand terug wordt gezien op de polikliniek. Bij ieder bezoek vult de patiënt een aantal vragenlijsten in. Tevens wordt bij elk bezoek bloedonderzoek verricht.

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.