Main content

dermaTeam Research

Dermateam heeft een eigen wetenschappelijke afdeling voor dermatologische research om in de toekomst nog betere zorg voor huidziekten te kunnen leveren.

Voor toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek is de afdeling dermaTeam Research opgezet. Het doel van DermaTeam research is het uitvoeren en bevorderen van dermatologisch wetenschappelijk onderzoek, het verbreiden van kennis daarover en de bevordering van alles dat hiermee in verband staat. dermaTeam research richt zich in eerste instantie op:

  • Klinische research/trials.
  • Datamining (d.m.v. datamining en dataverbetering worden we een belangrijke partner voor onder meer de zorgverzekeraars en farmaceutische industrie).
  • Disease management o.a. van dermato-oncologie. Voor betere patiëntenzorg, maar ook ten behoeve van het creëren van innovatieve voorsprong van dermaTeam.
  • Epidemiologisch onderzoek voor bepaalde patiëntengroepen (denk bijvoorbeeld aan huidafwijkingen bij Downsyndroom, maar welllicht ook andere subspecialisaties binnen dermaTeam).
  • Evaluatie van behandelprotocollen in een grote tweedelijnspopulatie (ter toetsing aan de literatuur en net als datamining bedoeld om de effectiviteit en efficiëntie te meten en te toetsen in de eigen organisatie).
  • Uitvoeren van Patient Reported Outcome Measure (PROMS).

Voor informatie over dermaTeam Research kunt U contact opnemen met Dr. M. Tjioe, Drs. L. van der Spek-Keijser of Prof. Dr. E.Prens.


Wilt u als patient met eczeem meedoen aan een van onze wetenschappelijke studies?

Voor onderstaande onderzoeken is de aanmelding open.

Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling: • Telefonisch: 088-8067374 - secretariaat dermatologie van het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom. • Per email: dermateamresearch@bravis.nl

Eczeem

Er zijn een aantal studies naar de werkzaamheid en veiligheid van nieuwe middelen voor de behandeling van matig tot ernstig eczeem.

Deelnemerscategorie Wij zoeken adolescenten (tussen 12 en 17 jaar) en volwassenen (≥ 18 jaar) met matig tot ernstig eczeem dat onvoldoende onder controle te krijgen is met hormoonzalven.

De onderzoeken Alle onderzoeken hebben als voornaamste doel om de werkzaamheid en veiligheid van de nieuwe middelen te onderzoeken bij patiënten met matig tot ernstig eczeem. Dit nieuwe middel kan bestaan uit tabletten die dagelijks ingenomen moeten worden of uit onderhuidse injecties die eens per 2 weken door de onderzoekers worden toegediend.

Planning De duur van de studies varieert van 6 maanden tot 2 jaar. Een studie begint altijd met een informatiegesprek en een beoordeling van de algehele gezondheid. Daarna start de behandelperiode, waarbij de patiënt regelmatig terug wordt gezien op de polikliniek. De patiënt vult dan een aantal vragenlijsten in, de mate van eczeem wordt gescoord door de onderzoeker en in de meeste gevallen wordt bloedonderzoek verricht en krijgt de patiënt nieuwe medicatie.

Netelroos (urticaria)

Een studie onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van een nieuw middel voor de behandeling van netelroos, ook wel galbulten of urticaria genoemd. Deelnemerscategorie Wij zoeken volwassenen (≥ 18 jaar) met chronische netelroos, langer dan 6 maanden bestaand, die onvoldoende onder controle blijven met anti-histamine tabletten.

De onderzoeken Het onderzoek heeft als doel om de werkzaamheid en veiligheid van het nieuwe middel te vergelijken met een bestaand middel voor patiënten met chronische netelroos. Het nieuwe middel bestaat uit onderhuidse injecties die eens per maand door de onderzoekers worden toegediend.

Planning De duur van de studie is 1 jaar. Indien de patiënt een goed effect van het middel heeft, dan bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een verlengingsstudie. De studie begint met een informatiegesprek en een beoordeling van de algehele gezondheid. Daarna start de behandelperiode, waarbij de patiënt een keer per maand terug wordt gezien op de polikliniek. Bij ieder bezoek vult de patiënt een aantal vragenlijsten in. Tevens wordt bij elk bezoek bloedonderzoek verricht en het medicijn wordt dan toegediend.

Hidradenitis suppuritiva (HS)

Een studie onderzoekt de werkzaamheid en veiligheid van een bestaand middel (secukinumab) voor de behandeling van HS. HS is een chronische huidaandoening waarbij er regelmatig ontstekingen ontstaan in o.a. de liezen en oksels Deelnemerscategorie Wij zoeken volwassenen (≥ 18 jaar) met matig tot ernstig HS, langer dan een jaar bestaand.

De onderzoeken In deze studie wordt de werkzaamheid en veiligheid van secukinumab onderzocht voor HS. Secukinumab wordt gegeven in de vorm van onderhuidse injecties die twee keer per maand door de onderzoekers worden toegediend. Uiteindelijk mogen patiënten thuis de injecties zetten als zij zich hier vaardig in voelen.

Planning De duur van de studie is 1 jaar. Indien de patiënt een goed effect van het middel heeft, dan bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een verlengingsstudie. De studie begint met een informatiegesprek en een beoordeling van de algehele gezondheid. Daarna start de behandelperiode, waarbij de patiënt regelmatig terug wordt gezien op de polikliniek. Bij ieder bezoek vult de patiënt een aantal vragenlijsten in. Tevens wordt bij elk bezoek bloedonderzoek verricht en het medicijn wordt dan toegediend.

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.