Main content

dermaTeam Research

Dermateam heeft een eigen wetenschappelijke afdeling voor dermatologische research om in de toekomst nog betere zorg voor huidziekten te kunnen leveren.

Voor toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek is de afdeling dermaTeam Research opgezet. Het doel van DermaTeam research is het uitvoeren en bevorderen van dermatologisch wetenschappelijk onderzoek, het verbreiden van kennis daarover en de bevordering van alles dat hiermee in verband staat. dermaTeam research richt zich in eerste instantie op:

  • Klinische research/trials.
  • Datamining (d.m.v. datamining en dataverbetering worden we een belangrijke partner voor onder meer de zorgverzekeraars en farmaceutische industrie).
  • Disease management o.a. van dermato-oncologie. Voor betere patiëntenzorg, maar ook ten behoeve van het creëren van innovatieve voorsprong van dermaTeam.
  • Epidemiologisch onderzoek voor bepaalde patiëntengroepen (denk bijvoorbeeld aan huidafwijkingen bij Downsyndroom, maar welllicht ook andere subspecialisaties binnen dermaTeam).
  • Evaluatie van behandelprotocollen in een grote tweedelijnspopulatie (ter toetsing aan de literatuur en net als datamining bedoeld om de effectiviteit en efficiëntie te meten en te toetsen in de eigen organisatie).
  • Uitvoeren van Patient Reported Outcome Measure (PROMS).

Voor informatie over dermaTeam Research kunt U contact opnemen met Dr. M. Tjioe, Drs. L. van der Spek-Keijser of Prof. Dr. E.Prens.


Wilt u als patient met eczeem meedoen aan een van onze wetenschappelijke studies?

Voor onderstaande onderzoeken is de aanmelding open.

Indien u, of uw patiënt, geïnteresseerd is of meer informatie wil kunt u contact opnemen via e-mail: research@dermateam.nl.

Eczeem

Er zijn een aantal studies naar de werkzaamheid en veiligheid van nieuwe middelen voor de behandeling van matig tot ernstig eczeem.

Deelnemerscategorie Wij zoeken volwassenen (≥ 18 jaar) met matig tot ernstig eczeem dat onvoldoende onder controle te krijgen is met hormoonzalven. Eén van de studies richt zich specifiek op patiënten die onvoldoende baat hebben bij cyclosporine/Neoral. Binnenkort zullen er bovendien twee studies starten die zich richten op jongeren met matig tot ernstig eczeem (12 – 18 jaar).

De onderzoeken Alle onderzoeken hebben als voornaamste doel om de werkzaamheid en veiligheid van de nieuwe middelen te onderzoeken bij patiënten met matig tot ernstig eczeem. Dit nieuwe middel kan bestaan uit tabletten die dagelijks ingenomen moeten worden of uit onderhuidse injecties die eens per 2 weken door de onderzoekers worden geïnjecteerd.

Plannning De duur van de studies varieert van 1 – 2 jaar. De studie begint altijd met een informatiegesprek en een screening van de algehele gezondheid. Daarna start de behandelperiode, waarbij de patiënt regelmatig terug wordt gezien op de polikliniek. De patiënt vult dan een aantal vragenlijsten in, de mate van eczeem wordt gescoord door de onderzoeker en in de meeste gevallen wordt bloedonderzoek afgenomen en krijgt u nieuwe medicatie.

Heeft u eczeem en overweegt u mee te doen aan een van de studies of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze verpleegkundig specialist Jennie Janssens via het secretariaat dermatologie van het Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom (088-7067374). Of neem contact op via research@dermateam.nl.

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.