Main content

dermaTeam Research

Dermateam heeft een eigen wetenschappelijke afdeling voor dermatologische research om in de toekomst nog betere zorg voor huidziekten te kunnen leveren.

Voor toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek is de afdeling dermaTeam Research opgezet. Het doel van DermaTeam research is het uitvoeren en bevorderen van dermatologisch wetenschappelijk onderzoek, het verbreiden van kennis daarover en de bevordering van alles dat hiermee in verband staat. dermaTeam research richt zich in eerste instantie op:

  • Klinische research/trials.
  • Datamining (d.m.v. datamining en dataverbetering worden we een belangrijke partner voor onder meer de zorgverzekeraars en farmaceutische industrie).
  • Disease management o.a. van dermato-oncologie. Voor betere patiëntenzorg, maar ook ten behoeve van het creëren van innovatieve voorsprong van dermaTeam.
  • Epidemiologisch onderzoek voor bepaalde patiëntengroepen (denk bijvoorbeeld aan huidafwijkingen bij Downsyndroom, maar welllicht ook andere subspecialisaties binnen dermaTeam).
  • Evaluatie van behandelprotocollen in een grote tweedelijnspopulatie (ter toetsing aan de literatuur en net als datamining bedoeld om de effectiviteit en efficiëntie te meten en te toetsen in de eigen organisatie).
  • Uitvoeren van Patient Reported Outcome Measure (PROMS).

Voor informatie over dermaTeam Research kunt U contact opnemen met Dr. M. Tjioe, Drs. L. van der Spek-Keijser of Prof. Dr. E.Prens.


Wilt u als patient met acne of psoriasis meedoen aan een van onze wetenschappelijke studies?

Voor onderstaande onderzoeken is de aanmelding open.

Indien u, of uw patiënt, geïnteresseerd is of meer informatie wil kunt u contact opnemen via research@dermateam.nl.

Acne

Een onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van een nieuw middel voor de behandeling van matig tot ernstig ontstoken acné.

Deelnemerscategorie Voor dit onderzoek zoeken wij mannen en vrouwen (18 t/m 45 jaar) met matig tot ernstig ontstoken acné in het gezicht.

Het onderzoek Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om de werkzaamheid en veiligheid van een nieuw middel te onderzoeken bij proefpersonen met matig tot ernstig ontstoken acné. Ook wordt onderzocht hoe snel het middel na toediening in het bloed verschijnt en wanneer het daaruit weer verdwijnt. Daarnaast worden ook de effecten van het middel op het afweersysteem van het lichaam onderzocht. Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen infecties. Voor registratie van het nieuwe middel is onderzoek bij patiënten nodig. Tot nu toe zijn ongeveer 130 proefpersonen met het nieuwe middel behandeld. Het middel wordt toegediend door middel van een onderhuidse injectie.

Planning Het onderzoek loopt vanaf januari 2017. Voorafgaand aan het onderzoek is er een informatiegesprek (duur: 1 uur) en een medische keuring (duur: 1 uur). Het onderzoek bestaat uit een behandelperiode van 24 weken en een controleperiode van 13 weken. In totaal bestaat het onderzoek uit 9 bezoeken: - 7 bezoeken tijdens de behandelperiode - 2 bezoeken tijdens de controleperiode De studie duurt van keuring tot nakeuring ongeveer 41 weken.

Heb je acne en wil je meedoen aan deze studie? Neem dan contact op met de Verpleegkundig Specialist Mevr. Jennie Janssens, via het secretariaat dermatologie Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom:
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
088-7067374
Contact opnemen kan ook via research@dermateam.nl.

Psoriasis

Er loopt ook een wetenschappelijke studie naar een nieuw lokaal middel voor jong volwassenen met psoriasis.
Voor meer informatie over deze studie: zie website http://lp0053-1108study.com

Heb je psoriasis en wil je meedoen aan deze studie? Neem dan contact op met de Verpleegkundig Specialist Mevr. Jennie Janssens, via het secretariaat dermatologie Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom:
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
088-7067374
Contact opnemen kan ook via research@dermateam.nl.

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.