Main content

Kwaliteit en veiligheid

dermaTeam streeft naar optimale, patiëntvriendelijke zorg van topkwaliteit. Onze dermatologen werken volgens de richtlijnen van hun beroepsvereniging en de behandelingen worden volgens protocollen uitgevoerd.

dermaTeam streeft naar optimale, patiëntvriendelijke zorg van topkwaliteit. Onze dermatologen werken volgens de richtlijnen van hun beroepsvereniging en de behandelingen worden volgens de geldende protocollen uitgevoerd. De dermatologen van dermaTeam bezoeken regelmatig nationale en internationale congressen om presentaties te geven aan collega’s en om zelf op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Binnen dermaTeam vinden er trainingen en wetenschappelijke besprekingen plaats met het hele team. Alle medewerkers en artsen volgen jaarlijks een reanimatiecursus en er zijn medewerkers geschoold als Bedrijfshulpverlener (BHV). Jaarlijks wordt onze apparatuur gecontroleerd op functioneren en veiligheid. Dat gebeurt door een onafhankelijke instantie.

Keurmerken en lidmaatschappen

ZKN-keurmerk en NIAZ accreditatie

De klinieken van dermaTeam in Zeeland zijn gecertificeerd met het ZKN-keurmerk. Dermateam in Bravis ziekenhuis is geaccredieerd door het NIAZ. Dit betekent dat de kwaliteit van dermaTeam voldoet aan strikte eisen. Het ZKN-keurmerk en het NIAZ bewaken het gehele zorgproces van klinieken en ziekenhuizen, van diagnose tot behandelresultaat. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. DermaTeam heeft tevens een gecertificeerd Veiligheids Management Systeem. Dit is onderdeel van het ZKN-keurmerk en van de NIAZ accredicatie. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.zkn.nl of www.niaz.nl

Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie

De dermatologen van dermaTeam zijn lid van de Nederlandse Verening Dermatologie en Venereologie (NVDV) en zijn door deze beroepsvereniging in 2012 gevisiteerd. Dat wil zeggen dat collega-dermatologen nagaan hoe de praktijk eruit ziet en hoe er wordt gewerkt. Er wordt getoetst of de dermatologen en de praktijk voldoen aan de criteria die de NVDV stelt.

Hygiëne en veiligheid

Hygiëne

In de poliklinieken van dermaTeam wordt gewerkt volgens hygiëneprotocollen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte. De Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van het ziekenhuis controleert dit. Het steriliseren van onze instrumenten wordt verzorgd door de (ISO-gecertificeerde) sterilisatieafdeling van het Bravis ziekenhuis.

Veiligheid

Bij dermaTeam is veilig werken belangrijk. Onveilige situaties of incidenten moeten worden voorkomen. Om dit goed aan te kunnen pakken, heeft dermaTeam een Veiligheids Management Systeem dat voldoet aan strikte eisen. dermaTeam staat voor een open en transparant werkklimaat, waar veiligheid een hoge prioriteit heeft en in alle openheid een incident of onveilige situatie kan worden gemeld. Wij vinden het ook belangrijk dat u dat kunt doen. Heeft u een incident of onveilige situatie meegemaakt? Meld het dan bij een van onze medewerkers of stuur een e-mail.

Controle medicatie

Medicatie wordt verstrekt via uw eigen apotheek. De apotheek controleert de medicatie die in dermaTeam wordt gebruikt.

Persoonsgegevens

Electronisch Patiënten Dossier (EPD)

dermaTeam is een vooruitstrevend, innovatief huidcentrum en maakt gebruik van de modernste apparatuur. Wij maken daarom ook gebruik van een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Het voordeel hiervan is dat uw dossier altijd beschikbaar is, op elk moment van de dag, ook in het weekend voor de dienstdoende arts. Uiteraard is dit beveiligd volgens de geldende richtlijnen. Ons EPD is niet verbonden met electronische patiënten dossiers van huisartsen, ziekenhuizen of andere klinieken. Uitwisseling van patiëntengegevens gebeurt alleen op verzoek, indien u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Privacy

Om uw privacy te waarborgen voldoet dermaTeam aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien de van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Werknemers van dermaTeam houden zich dus aan de regels ten aanzien van geheimhoudingsplicht van patiëntengegevens. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Legitimatie

Tijdens ieder bezoek aan een zorgverlener (o.a. huisarts en specialist) moet een patiënt zich legitimeren. Dat is vastgelegd sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006. dermaTeam is dus verplicht uw identiteit te controleren. Daarom wordt u verzocht bij elk bezoek uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Complimenten of niet tevreden?

Klachtenprocedure

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling of bejegening bij dermaTeam, laat ons dat dan weten. U kunt een klachtenformulier vragen aan de balie of via brief of e-mail uw klacht omschrijven. Uw klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitsmanager van dermaTeam. Vermeld uw naam, geboortedatum en adres, zodat wij u binnen een week een reactie kunnen geven en kunnen proberen tot een oplossing te komen.

Mocht de oplossing met onze interne klachtenprocedure niet de gewenste zijn, dan kunt u ook terecht bij het Patientenservicebureau van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom via 088 - 70 67 795 of via e-mail psb.boz@bravis.nl. Dit geldt ook voor patienten voor de locaties van dermaTeam in Zeeland, Bergen op Zoom, Roosendaal, Oudenbosch en Etten-Leur via 088 - 70 68 576 of via e-mail psb.rsd@bravis.nl. Kijk op de website van Bravisziekenhuis voor meer informatie omtrent de klachtenprocedure.

Correspondentie:
dermateam@bravis.nl
dermaTeam, Boerhaaveplein 1 , 4624 VT Bergen op Zoom

Ideeën en complimenten

Uiteraard vinden wij het leuk om complimenten te ontvangen. Vaak uiten mensen deze al in de spreekkamer, maar het mag ook per email (dermateam@bravis.nl )) of brief (dermaTeam, Boerhaaveplein 1 , 4624 VT Bergen op Zoom). Ook ideeën voor verbetering zijn hier welkom.

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.