Main content

Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a

Met de wachttijd bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek.

Peildatum: 02-04-21

Bergen op Zoom

Polikliniek bezoek3 Spataderbehandeling22

Roosendaal

Polikliniek bezoek3 Spataderbehandeling22

Middelburg

Polikliniek bezoek28 Spataderbehandeling43

Goes

Polikliniek bezoek38

Zierikzee

Polikliniek bezoek34

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Downloads

DermaTeam wachttijdbestand t.b.v. NZa april 2021

Laatst aangepast: vrijdag 02/04/2021 om 10:04 uur

Download


Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.