Main content

Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a

Met de wachttijd bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek.

Peildatum: 3-9-2019

Bergen op Zoom

Polikliniek bezoek17 Spataderbehandeling28

Roosendaal

Polikliniek bezoek17 Spataderbehandeling28

Middelburg

Polikliniek bezoek20 Spataderbehandeling48

Goes

Polikliniek bezoek14

Zierikzee

Polikliniek bezoek36

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Downloads

Wachttijdbestand t.b.v. NZa oktober 2019

Laatst aangepast: dinsdag 01/10/2019 om 10:50 uur

Download


Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.