Main content

Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823

Met de wachttijd bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Peildatum: 1-8-2018

Bergen op Zoom

Polikliniek bezoek21 Spataderbehandeling30

Roosendaal

Polikliniek bezoek14 Spataderbehandeling30

Middelburg

Polikliniek bezoek21 Spataderbehandeling56

Goes

Polikliniek bezoek12 Spataderbehandeling12

Zierikzee

Polikliniek bezoek19

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.