Main content

Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a

Met de wachttijd bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek.

Peildatum: 2-4-2019

Bergen op Zoom

Polikliniek bezoek7 Spataderbehandeling30

Roosendaal

Polikliniek bezoek11 Spataderbehandeling30

Middelburg

Polikliniek bezoek13 Spataderbehandeling56

Goes

Polikliniek bezoek30

Zierikzee

Polikliniek bezoek13

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Downloads

Wachttijden dermaTeam april t.b.v. NZa

Laatst aangepast: dinsdag 02/04/2019 om 14:07 uur

Download


Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.