Main content

Vulvapolikliniek

Het woord ‘vulva’ heeft betrekking op de uitwendige geslachtsdelen van de vrouw

Klachten in dit gebied kunnen veel invloed hebben op de levenskwaliteit, maar vaak durven vrouwen er niet goed erover te praten met de huisarts of medisch specialist. Omdat vrouwen op een vulvapoli vaak snel en goed geholpen worden, is er veel vraag naar deze vorm van zorg.

Op beide locaties van het Bravis Ziekenhuis en bij dermaTeam Zeeland in Middelburg hebben twee vaste dermatologen en drie vaste gynaecologen al jaren een goedlopend gezamenlijk spreekuur. Hier bespreken zij de problematiek samen met de patiënte, waarna zij een diagnose stellen en de behandeling voorleggen en vervolgen. In overleg met de patiënte kunnen ook de seksuoloog, de psychologe, uroloog en/of de bekkenbodemfysiotherapeut worden betrokken.

Omdat zowel de dermatologen als de gynaecologen actief lid zijn van de Nederlandse vereniging voor Vulva Pathologie, kunnen zij – na goedkeuring van de patiënte - bij zeer moeilijke ziektegevallen overleg plegen met andere leden van deze werkgroep.

Uw huisarts kan u adviseren of een rechtstreekse verwijzing naar het vulvaspreekuur zinvol is. In de meeste gevallen neemt u voorafgaand aan de eerste kennismaking een ingevulde vragenlijst mee.

Zie ook: www.vulvapoli.nl

Alle informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door dermatologen. Desondanks wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.